fachowa pomoc
teleinformatyczna

Zamów pomoc online


POMOC TECHNICZNA

Witamy na stronach Pomocy Technicznej firmy BitHelp Sp. z o.o.

Portal ten powstaje w oparciu o problemy z którymi nasi pracownicy spotykają się na co dzień i ma na celu wspomóc Was w rozwiązywaniu najczęstszych z nich.

Lista tematów jest stale rozwijana i modyfikowana, wraz z pojawianiem się nowych problemów i rozwiązań.

Mamy nadzieję, zawarte tu informacje będą pomocne i rozwiążą Wasz nie jeden problem z komputerem.

W przypadku chęci otrzymania dalszej pomocy zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami pomocy technicznej za pośrednictwem formularza oraz telefonu: 663 663 704; 663 663 748.

Problem z wysłaniem dokumentów w programie Płatnik

Internet Explorer 9 10 nie wyświetla stron

Nie można uruchomić programów MS Office 2010

Nie działają linki w MS Outlook

Błąd podczas instalacji pakietu MS Office

Błąd 0x80042311 podczas wykonywania kopii zapasowej

Aero2 - darmowy internet, instrukcja uzyskania karty SIM Aero2

Pliki instalacyjne pakietów beznośnikowych Office PKC

PROBLEMY Z WINDOWS, OFFICE, PRZEGLĄDARKAMI, APLIKACJAMI

„Nastąpił błąd podczas wysyłania zestawu dokumentów!

Przesyłka nieprzyjęta do ZUS. Od dnia 19.02.2013 wysyłki należy dokonywać z nowym certyfikatem PE-2-ZUS-EWD ustawionym w Płatniku. Prosimy o aktualizację zgodnie z instrukcją ze strony www.zus.pl z sekcji Obsługa klientów/Program Płatnik i ponowną wysyłkę dokumentów”

OPIS PROBLEMU

Problem z wysłaniem dokumentów za pomocą kreatora wysyłania zestawów do ZUS – krok 7/8 w programie Płatnik. Wyświetlany zostaje poniższy komunikat błędu:

Nastąpił błąd podczas wysyłania zestawu dokumentów!

DOTYCZY

Płatnik 8.01.001A

PRZYCZYNY

Brak zainstalowanego certyfikatu PE-2-ZUS-EWD.pem

ROZWIĄZANIE

W związku z uruchomieniem 28 grudnia 2012 nowej infrastruktury techniczno-systemowej systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów w ZUS, konieczne jest wprowadzenie zmian w konfiguracji programu Płatnik 8.01.00A. Zmiana dotyczy certyfikatu PE-2-ZUS-EWD.pem. Szczegółowa instrukcja zmiany konfiguracji programu Płatnik niezbędnej do automatyzacji wysyłki na nowe adresy dostępna jest na tej stronie.

Bezpośredni link do pliku certyfikatu dostępny jest tutaj.

Jednocześnie został uruchomiony nowy serwis www służący do przyjmowania dokumentów ubezpieczeniowych bez wykorzystania programu Płatnik. Aktualne adresy serwisu to:


https://www.ewd2.warszawa.zus.pl/
https://www.ewd2.wroclaw.zus.pl/

OPIS PROBLEMU

Przeglądarka IE9 lub IE10 nie wyświetla żadnej strony - widać jedynie puste białe okno przeglądarki. Na stronach zawierających bardziej złożoną grafiką IE9 lub IE10 ma niską wydajność

DOTYCZY

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10

PRZYCZYNY

Karta graficzna bądź jej sterowniki nie są kompatybilne z funkcją sprzętowej akceleracji grafiki na stronach WEB

ROZWIĄZANIE

  1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki
  2. Kliknij Start – Panel sterownia
  3. W widoku „Małe ikony” (Windows 7) lub „Wygląd klasyczny” (Vista) wybierz Opcje internetowe
  4. W opcjach internetowych odszukaj pozycji: Przyspieszana grafika
  5. Zaznacz lub odznacz opcję: Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU i kliknij OK (Zdjęcie nr.1 – Przyspieszana grafika )
  6. Sprawdź działanie przeglądarki IE (dla pewności możesz zrestartować komputer)

Zdjecie nr. 1 - Przyspieszana grafika

Internet Explorer 9 nie wyświetla stron

Dodatkowe informacje znajdziesz pod adresem: http://support.microsoft.com/kb/2398082/pl

OPIS PROBLEMU

Pokazuje się komunikat: „Uruchomienie aplikacji nie powiodło się, ponieważ jej równoczesna konfiguracja jest nieprawidłowa”

DOTYCZY

Microsoft Office 2010

PRZYCZYNY

Uszkodzenie lub brak komponentów C++ runtime

ROZWIĄZANIE

Zainstaluj poprawkę z poniższego odnośnika, następnie zrestartuj komputer i sprawdź działanie programów Microsoft Office 2010.

Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?familyid=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2&displaylang=en

OPIS PROBLEMU

Po kliknięciu hiperłącza w programie Microsoft Outlook może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

„Operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu”

lub

„Zasady organizacji uniemożliwiają wykonanie tej akcji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.”

DOTYCZY

MS Outlook 2003, MS Outlook 2007, MS Outlook 2010, MS Outlook 2013

PRZYCZYNY

Uszkodzenie klucza Rejestru Systemowego

ROZWIĄZANIE

Wykonanie zaleconych instrukcji z lokalizacji: http://support.microsoft.com/kb/310049/pl

OPIS PROBLEMU

Przy próbie instalacji pakietu MS Office pojawia się błąd 1635

DOTYCZY

MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010

PRZYCZYNY

Uszkodzenie klucza Rejestru Systemowego

ROZWIĄZANIE

  1. Pobranie oraz uruchomienie narzędzia służącego do usunięcia pozostałości po pakietach Office: http://support.microsoft.com/kb/290301/pl
  2. Usunięcie plików *.lck z lokalizacji: C:\Documents and settings\All users\Dane aplikacji\Microsoft Help
  3. Usunięcie wpisów rejestru zawierających w nazwie frazę ‘Office’ z klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Installer\Products\
Do rejestru dostajemy się poprzez wpisanie polecenia regedit w oknie Uruchom

OPIS PROBLEMU

Próba wykonania Kopii zapasowej w systemie Windows 7 zakończona jest błędem 0x80042311:

„Podany dokument XML jest nieprawidłowy. Ten dokument XML ma niepoprawny format lub nie jest zgodny ze schematem. (0x80042311)”

Błąd 0x80042311 podczas wykonywania kopii zapasowej

DOTYCZY

Windows 7

PRZYCZYNY

Błędy w działaniu usługi „Kopiowanie woluminów w tle” („Volume Shadow Copy”)

ROZWIĄZANIE

  1. Uruchomienie skryptu powodującego ponowną rejestrację usługi, według poniższej instrukcji:

Proszę utworzyć pusty plik tekstowy na pulpicie i wkleić do niego poniższą treść:

net stop "System Event Notification"

net stop "COM+ Event System"

net stop "Microsoft Software Shadow Copy Provider"

net stop "Volume Shadow Copy"

cd /d %windir%\system32

regsvr32 /s ole32.dll

regsvr32 /s oleaut32.dll

regsvr32 /s vss_ps.dll

vssvc /register

regsvr32 /s /i swprv.dll

regsvr32 /s /i eventcls.dll

regsvr32 /s es.dll

regsvr32 /s stdprov.dll

regsvr32 /s vssui.dll

regsvr32 /s msxml.dll

regsvr32 /s msxml3.dll

regsvr32 /s msxml4.dll

regsvr32 /s msxml6.dll

net start "COM+ Event System"

  2. Proszę zapisać ten plik (Plik -> Zapisz jako…) z nazwą fix.bat (nazwa jest dowolna, ważne aby rozszerzenie pliku było *.bat, oraz aby zmienić typ pliku z Dokumenty tekstowe *.txt na Wszystkie pliki).
  3. Po zapisaniu uruchamiamy ten plik.
  4. Sprawdzamy działanie kopii zapasowej.

PYTANIA LICENCYJNE I INNE PROBLEMY

DOTYCZY

Darmowy Internet SIM Aero2

ODPOWIEDŹ

Zamówienie bezpłatny dostęp do internetu SIM Aero2

Obecnie kartę SIM darmowego dostępu do internetu z firmy Aero2 można zamówić jedynie drogą wysyłkową. Postępując zgodnie z poniższą instrukcją należy złożyć odpowiedni wniosek:

  1. Rejestrujemy się w systemie bezpłatnego dostępu do internetu „Zamówienie bezpłatny dostęp do internetu” na witrynie https://bdi.aero2.pl. Każdej osobie przysługuje tylko jedna karta SIM. Ponieważ należy załączyć potwierdzenie przelewu (w formacie PDF lub JPG), najlepiej wykonać go wcześniej, wpisując w tytule "BDI Imię i nazwisko oraz numer PESEL". Wzór prawidłowo wypełnionego formularza dostępny jest tutaj
  2. Zamówienie należy potwierdzić klikając na link zawarty w otrzymanej od systemu Aero2 (wysłanej na adres podany podczas rejestracji) wiadomości e-mail.
  3. Po potwierdzeniu zamówienia otrzymujemy kolejnego maila ze szczegółową instrukcją oraz wypełnionym naszym zamówieniem.
  4. Instrukcja zawiera m.in. informacje o niezbędnych dokumentach jakie należy przesłać pod podany w mailu adres oraz numery kont na jakie powinniśmy dokonać wpłat w celu otrzymania SIM Aero2.
  5. Po prawidłowo zakończonym całym procesie składania zamówienia, naszą kartę SIM Aero2 otrzymamy listem poleconym.

Ponieważ nie każde urządzenie współpracuje z nowymi kartami Aero2, firma BitHelp posiada w swojej ofercie modemy w pełni kompatybilne z kartami SIM Aero2. O szczegóły proszę pytać naszych pracowników.

.

DOTYCZY

Office 2007, Office 2010

ODPOWIEDŹ

Dla beznośnikowych zestawów Office 2007 (MLK) oraz 2010 (PKC), pliki instalacyjne można pobrać z witryn internetowych. Klient na stronie wprowadza zakupiony klucz produktu i na tej podstawie ma możliwość pobrania plików instalacyjnych.

Witryny z których klient może pobrać pliki instalacyjne:

Office 2007:

http://office.microsoft.com/en-us/buy/office-activation-FX010175965.aspx

słowa kluczowe po których można odnaleźć stronę: „nośniki kopi zapasowej office 2007”

Office 2010:

http://office.microsoft.com/pl-pl/buy/korzystanie-z-karty-klucza-produktu-FX101853163.aspx

słowa kluczowe po których można odnaleźć stronę: ”Korzystanie z karty klucza produktu Office 2010”